ADA-1998-D49 (Disiplinærnemnden)

Selv om oppdraget i ankeinstansen var overtatt av en annen advokat, var det i strid med god advokatskikk at den tidligere advokat i saken henvendte seg direkte til motparten.