ADA-1998-D53 (Disiplinærnemnden)

Advokaten hadde ikke opptrådt i strid med god advokatskikk ved å delta i møte som partene selv hadde tatt initiativ til. Motparten hadde selv tatt initiativ til forliksdrøftelsene og hadde uten forbehold akseptert å møte den annen part på advokatens kontor uten å protestere mot at advokaten var til stede. Uttalt at pkt. 5.3 først og fremst tar sikte på å forhindre at advokaten selv tar initiativet og henvender seg direkte til motparten utenom dennes advokat.