ADA-2001-114 (Oslo krets)

Klienten hadde overdratt sitt krav mot forsikringsselskapet på dekning av saksomkostninger under rettshjelpforsikringen til sin advokat. Vedkommende var deretter ikke lenger part i saken og kunne kontaktes direkte av forsikringsselskapets advokat. Utvalget uttalte at heller ikke Regler for god advokatskikk pkt. 4.6 kom til anvendelse i dette tilfelle.