ADA-2001-43 (Oppland krets mfl.)

Advokatfullmektig hadde opptrådt i strid med god advokatskikk ved å sende brev direkte til motpartene mens saken fortsatt verserte for domstolene. Det var ikke noe i den konkrete situasjonen som nødvendiggjorde den direkte henvendelsen. Det forhold at motpartenes advokat også ble tilsendt et eksemplar av brevet, kunne ikke føre til noe annet resultat.