ADA-2001-D110 (Disiplinærnemnden)

Advokaten hadde handlet i strid med god advokatskikk ved å tilskrive motparten direkte. Advokaten var blitt gjort kjent med at motparten hadde overlatt den videre behandling av saken til sin ansvarsassurandør og at dette ble ivaretatt av ansvarsassurandørens advokat. Motparten var således representert ved advokat.