ADA-2001-D15 (Disiplinærnemnden)

Det ble ansett å være i strid med god advokatskikk at advokaten hadde sendt brev direkte til Oslo havnevesen i en tvist hvor kommuneadvokaten var engasjert på vegne av kommunen. At partene hadde hatt direkte kontakt seg imellom og at havnevesenet hadde vært aktiv i forliksforhandlinger hvor både toppledelse, styre og egen juridisk rådgiver hadde vært involvert, kunne ikke føre til et annet resultat, men ble tillagt vekt ved vurderingen av reaksjonsform.