ADA-2002-14 (Oppland krets mfl.)

Etter omstendighetene var det i strid med god advokatskikk å sende brev om innbetaling av saksomkostninger direkte til motparten. Brevet ble sendt etter ankefristens utløp. Uttalt at i det minste burde kopi av brevet ha vært sendt til motpartens advokat. Betalingskrav med varsel om begjæring om utlegg var tidligere sendt motparten direkte. Dette var ikke i strid med god advokatskikk.