ADA-2003-31 (Oslo krets)

Advokaten hadde sendt brev direkte til motparten om gjennomføring av en samværsordning med varsel om rettslige skritt hvis ordningen ikke ble etterlevd. Advokaten hadde opptrådt i strid med pkt. 5.3. At motpartens advokat tidligere hadde gitt uttrykk for som sin mening at det måtte være opp til partene selv å ordne de praktiske forhold i forbindelse med samværet, ga ikke innklagede advokat grunn til å tro at motpartens advokat ikke ville bistå hvis konflikt skulle oppstå i forbindelse med gjennomføringen av samværet.