ADA-2003-D97 (Disiplinærnemnden)

Advokaten tok direkte telefonkontakt med motparten lørdag 21. desember om gjennomføring av avtalt samværsordning i julen. Advokaten hadde ikke oppnådd kontakt med motpartens advokat over telefon. Advokaten hadde også sendt telefaks til motpartens advokat 18. desember og bedt om tilbakemelding innen 21. desember vedrørende samværet. Disiplinærnemnden kom til at advokaten ikke hadde opptrådt i strid med god advokatskikk da det forelå en tvangssituasjon, hvor det var et sterkt behov for avklaring om muligheten for gjennomføring av samværsretten. I den forbindelse ble det også lagt vekt på at motparten meget enkelt kunne ha tilkjennegitt sitt standpunkt etter å ha mottatt advokatens telefaks av 18. desember.