ADA-2004-36 (Møre- og Romsdal og Trøndelag kretser)

Advokaten hadde opptrådt i strid med Regler for god advokatskikk pkt. 5.3 ved å henvende seg direkte til motparten på tross av at denne var representert ved advokat. Det stilles særlige strenge krav til advokaters aktsomhet når henvendelsen gjelder sluttføring av en avtale.