ADA-2005-D47 (Disiplinærnemnden)

Ikke i strid med Regler for god advokatskikk at advokaten kontaktet motparten direkte i et spørsmål der vedkommende ikke var representert ved advokat. Ved ivaretakelse av egen klients interesser må advokaten innrømmes vide rammer i vurderingen av hvordan denne best kan bistå sin klient. Det forelå ikke brudd på Regler for god advokatskikk pkt 1.2.