ADA-2006-D149 (Disiplinærnemnden)

Disiplinærnemnden kom i motsetning til disiplinærutvalget til at advokaten ikke hadde brutt Regler for god advokatskikk pkt. 5.3. At advokaten hadde sendt en e-post direkte til motparten rammes i utgangspunktet av Regler for god advokatskikk pkt. 5.3. Advokaten hadde i dette tilfelle ikke foranledning til å tro at motparten var representert ved advokat og han hadde således ikke brutt Regler for god advokatskikk pkt. 5.3.