ADA-2007-27 (Hordaland og Sogn- og Fjordane krets)

Disiplinærutvalget kom til at advokaten hadde brutt Regler for god advokatskikk pkt. 5.3 ved å ta direkte kontakt med motparten når han måtte legge til grunn at denne var representert ved advokat.