ADA-2007-D101 (Disiplinærnemnden)

Det hadde vært omfattende direkte kontakt partene imellom selv om begge parter hadde benyttet advokat for juridisk rådgivning. Disiplinærnemnden la til grunn at begge parter var kjent med at den andre var bistått av advokat, men at dette ikke i dette tilfellet var tilstrekkelig til å si at vedkommende var representert av advokat. Advokaten hadde derfor ikke handlet i strid med Regler for god advokatskikk ved å henvende seg til motparten.