U bind II (Bergen krets mfl. 1979) s. 374

Debitor i en inkassosak kontaktet advokat, som fikk utvirket en avdragsordning etter avtale med kreditor. Forliksklage var da allerede uttatt av kreditor med bistand fra advokat. Debitors advokat hadde opptrådt i strid med god advokatskikk ved ikke å underrette kreditors advokat om de forhandlinger han hadde ført og den avtale han hadde inngått med kreditor, straks han ble kjent med at denne var representert ved advokat.