U bind II (Oslo krets 1976) s. 149

Den innklagede advokat representerte skadelidte i forbindelse med et erstatningskrav etter en bilulykke. Forsikringsselskapet var representert ved advokat. Skadelidtes advokat opptrådte i strid med god advokatskikk ved å ta telefonisk kontakt med en av direktørene i forsikringsselskapet for å få endret forsikringsselskapets standpunkt.