U bind III (Buskerud krets 1982) s. 366

Det var ikke i strid med god advokatskikk at advokaten hadde fremsatt krav om betaling av saksomkostninger direkte overfor motparten etter at dom var rettskraftig.