U bind IV (Disiplinærnemnden 1984) s. 9

Advokaten hadde opptrådt i strid med god advokatskikk ved å ta ut konkursbegjæring uten på forhånd å ha henvendt seg til motpartens advokat. Kravet som begjæringen gjaldt, var pådømt i byretten, men dommen var ikke rettskraftig.