U bind IV (Trøndelag krets 1987) s. 427

I en separasjonssak hadde advokaten fulgt sin part til fellesboligen der den annen part var, for å diskutere dennes fraflytting. Advokatens klient var bekymret for voldelig motstand og ønsket bl.a. av den grunn at advokaten var til stede. Kretsstyret uttalte at god skikk tilsa at advokaten i det minste hadde telefonert til motpartens advokat før han oppsøkte boligen. Motparten ringte imidlertid selv sin advokat og etter at han hadde snakket med advokaten, fortsatte telefonsamtalen mellom de to advokater. På denne bakgrunn fant kretsstyret at det ikke forelå noe brudd på Regler for god advokatskikk. Uttalt at formålet med bestemmelsen var oppnådd ved at vedkommende part fikk anledning til å konferere med sin advokat før han tok standpunkt i saken.