U bind V (Disiplinærnemnda 1989) s. 110

Advokaten hadde opptrådt i strid med god advokatskikk ved å avtale møte med motparten uten at dennes advokat var til stede. Selv om motparten hadde akseptert dette, burde advokaten ha sørget for utsettelse av møtet slik at forholdet kunne ha blitt avklart med motpartens advokat.