U bind V (Disiplinærnemnda 1990) s. 401

Fast ansatt advokat hadde opptrådt i strid med god advokatskikk ved å henvende seg direkte til en ansatt i konsernet vedrørende ansettelsesforholdet etter at den ansattes advokat hadde anmodet om at direkte kontakt ikke skulle tas. Advokaten ble ansett for å ha opptrådt som advokat for selskapet. Uttalt at bakgrunnen for forbudet i de etiske regler mot å kontakte motparten ikke er kollegial hensynsfullhet, med ønsket om å beskytte klienten.