U bind V (Oslo krets 1989) s. 249

Det var i strid med god advokatskikk at en advokat tok direkte telefonkontakt med motparten, selv om han to ganger hadde forsøkt å ringe dennes advokat. Det ble fastslått at det ikke forelå opplysninger som tilsa at det var spesielt viktig eller avgjørende å få svar på dagen eller i løpet av et par dager