U bind VI (Aust-Agder krets mfl. 1991) s. 157

Advokaten hadde ikke opptrådt i strid med god advokatskikk ved å sende telefaks direkte til motparten da det ble ansett å foreligge tilstrekkelig «sterke grunner» for dette. Advokaten hadde imidlertid overtrådt Regler for god advokatskikk ved ikke å sende kopi av telefaksen til motpartens advokat.