U bind VI (Aust-Agder krets mfl. 1993) s. 493

Advokaten hadde i forbindelse med ankesak mot et aksjeselskap tilskrevet styremedlemmene direkte om eventuelt styreansvar. Forholdet ble ikke ansett som stridende mot god advokatskikk da disse ikke var motparter i saken. Kopi av brevet var sendt selskapets advokat, noe som fremgikk av brevet til styremedlemmene.