U bind VI (Oslo krets 1993) s. 502

Motparten hadde selv tatt kontakt med advokaten, som umiddelbart bekreftet samtalen skriftlig med kopi til motpartens advokat. Advokaten hadde handlet i samsvar med Regler for god advokatskikk.