U bind VII (Aust-Agder krets mfl. 1994) s. 112

Advokaten hadde tilskrevet motparten direkte med anmodning om innbetaling av saksomkostninger idømt av byretten. Som følge av dette betalte motparten saksomkostningene. Ankefristen var ikke utløpt, og dommen ble påanket. Ingen av partene ble tilkjent saksomkostninger, heller ikke for byretten. Advokaten hadde opptrådt i strid med god advokatskikk. Uttalt at det vesentligste hensyn bak bestemmelsen i pkt. 5.3 er å sikre at interessene til den annen advokats klient blir ivaretatt på beste måte. Innbetalingen av saksomkostningene ville ikke ha funnet sted hvis advokaten hadde opptrådt i samsvar med pkt. 5.3.