U bind VII (Disiplinærnemnda 1994) s. 150

Advokaten hadde sendt kopi av sitt eget tilsvar direkte til motparten. Advokaten var selvprosederende i en sak hvor han var blitt saksøkt som følge av handlinger foretatt i forbindelse med sin advokatvirksomhet. Uttalt at advokaten også i denne situasjonen må opptre i samsvar med de etiske regler.