Henvisningshonorar

Henvisningshonorar1)
En advokat skal verken av advokater eller andre kreve eller motta noen form for honorar eller vederlag for å henvise eller anbefale2) en klient. Advokaten skal heller ikke betale noen form for honorar3) eller vederlag for å få henvist4) en klient til seg.