2)

I pkt. 5.2 første punktum er det fastsatt at en advokat ikke skal kreve noen form for vederlag for å henvise eller anbefale en klient. Dette gjelder ikke bare overfor andre advokater, men også overfor andre tjenesteytere, f.eks. inkassobyråer, patentkontorer, økonomiske konsulenter eller sakkyndige som advokaten benytter som medhjelper eller «underleverandør» i en tvistesak.
Etikkutvalget har i en uttalelse av 12. desember 2006 vurdert situasjonen der en advokat planla å tre ut av et fellesskap i en periode. Spørsmålet knyttet seg til overføring av løpende saker til kollega og nye oppdragshenvendelser fra det advokaten betegner som ”sine”klienter.