Kollegial tillit

Kollegial tillit1)
Kollegial tillit og samarbeid2) mellom advokater er nødvendig så vel i klientens interesse som for å unngå unødige tvister.
Overfor kolleger3) skal en advokat alltid opptre med den hensynsfullhet og imøtekommenhet4) som er forenlig5) med klientens interesse.