1)

Bestemmelsen i første ledd kom inn i de etiske regler ved revisjonen i 1991 etter mønster av den tilsvarende bestemmelse i CCBE-reglenes pkt. 5.1.1.