4)

Bestemmelsen som var inntatt i de tidligere reglers § 19, ble videreført ved revisjonen i 1991, men med den endring at ordet «imøtekommenhet» ble føyd til. Det er av stor betydning for trivselen i advokatyrket og dermed også for kvaliteten av det arbeid som utføres, at de kollegiale forhold er gode.