ADA-1997-D99 (Disiplinærnemnden)

Referert under Regler for god advokatskikk pkt. 5.5.