ADA-1999-1 (Bergen krets mfl.)

Det er i strid med god advokatskikk å ikke besvare kollegas henvendelser eller å avklare at henvendelsen skulle gå direkte til parten, selv om advokaten ikke lenger representerte klienten når kollegaen rent faktisk ikke var klar over det.