ADA-2000-D24 (Disiplinærnemnden)

Advokaten hadde fra motpartens advokat mottatt et dokument for kontroll av gitte opplysninger, men med beskjed i oversendelsesbrevet om at klienten ikke skulle gjøres kjent med dokumentet. Det ble funnet i strid med god advokatskikk at advokaten sendte kopi av dokumentet til klienten. Uttalt at hvis advokaten på prinsipielt grunnlag ikke ønsket å motta dokumentet, skulle han ha avslått tilbudet om innsyn og returnert dette. En slik fremgangsmåte ville ha vært korrekt opptreden overfor en kollega og ikke representert noe brudd på advokatetiske regler om informasjon overfor egen klient. (Også referert under Regler for god advokatskikk pkt. 5.4).