ADA-2000-D34 (Disiplinærnemnden)

Referert under Regler for god advokatskikk pkt. 1.3.