ADA-2001-43 (Oppland krets mfl.)

Advokatfullmektig hadde opptrådt i strid med pkt. 5.1 ved i brev å ha karakterisert kollegas fremgangsmåte i saken som en «personlig vendetta» og uttalt at kollegaen hadde presentert «direkte løgnaktigheter». (Også referert under Regler for god advokatskikk pkt. 5.3).