ADA-2002-D115 (Disiplinærnemnden)

Som følge av advokatbytte tilskrev den nye advokaten klientens tidligere advokat med anmodning om kopi av saksdokumentene. Da henvendelsen ikke ble besvart, ble purring sendt tre uker senere uten resultat. Først etter at purring på nytt var sendt nærmere en måned senere, ble advokatens henvendelse besvart. Selv om advokaten i det aktuelle tidsrom på enkelte tidspunkter skulle ha vært bortreist, var Disiplinærnemnden av den oppfatning at advokatens manglende imøtekommenhet var et brudd på pkt. 5.1, idet det også ble vist til at advokaten i samme periode fant anledning til å tilskrive sin tidligere klient.