ADA-2003-D102 (Disiplinærnemnden)

Advokaten hadde ikke opptrådt i strid med god advokatskikk ved i et prosesskrift å ha anført at motpartens advokat hadde opptrådt i strid med god advokatskikk ved å fremlegge dokumenter som advokaten ikke hadde anledning til å gjøre etter Regler for god advokatskikk pkt. 2.3. Advokatens uttrykksmåte i prosesskriftet ble kritisert, men ikke funnet så alvorlig at den var i strid med pkt. 5.1