ADA-2005-D96 (Disiplinærnemnden)

God advokatskikk. Kollegial tillit. Uttalt at et utsagn som i straffeloven ikke anses som ærekrenkelse, kan være av en slik karakter at det likevel må sies å være i strid med Regler for god advokatskikk punkt 5.1 og 5.4. Dette var tilfellet i foreliggende sak.