ADA-2009-D148 (Disiplinærnemnden)

Klager, som også var advokat, ble innkalt som vitne i en sak der innklagede advokat bisto en av partene i en tvist mellom to tidligere ektefeller. Klager hevdet at advokaten i åpen rett beskyldte han for å ville begå mened dersom klager forklarte seg i saken, og at det ble henvist til at klager tidligere hadde vært dømt av disiplinærutvalget. Disiplinærnemnden kom til samme resultat som disiplinærutvalget og mente at advokaten hadde uttalt seg overfor klager på en måte som var i strid med Regler for god advokatskikk punkt 5.1. Det ble uttalt at det ikke burde fremsettes beskyldninger mot kollegaer i åpen rett.