ADA-2010-D25(Disiplinærnemnden)

Disiplinærutvalget for Hordaland og Sogn og Fjordane krets kom til at advokaten hadde handlet i strid med Regler for god advokatskikk punkt 5.1 jf punkt 5.4 ved uten tilstrekkelig grunnlag å anklage en kollega for å medvirke til overtredelse av straffelovens bestemmelser om bedrageri, og politianmelde forholdet uten å ha tilstrekkelig grunnlag for det. Utvalget fant ikke at innklagede hadde handlet i strid med punkt 5.5 om utilbørlig påvirkning. Klagen ble avvist så langt det gjaldt anførselen om brudd på punkt 3.2. Nemnden kom til samme resultat.