U bind I (Oslo krets 1971) s. 173

Advokaten hadde opptrådt i strid med god advokatskikk ved å ha uttalt under en skiftesamling med adresse blant annet til en advokat og hans part at de hadde stjålet et innbo. Det var ikke noe grunnlag for beskyldningen. Advokaten ble ikke hørt med at dommeren administrerte skiftesamlingen i sin «sedvanlige, humørfylte stil» og at uttrykket «stjålet» ble benyttet i gemyttlig form