U bind III (Disiplinærnemnden 1981) s. 54

Saken gjaldt gjennomføringen av en utenrettslig separasjons- og skifteavtale. Advokaten kunne ikke anses ansvarlig for riktig oppfyllelse fra klientens side av avtalen selv om advokaten uten forbehold tidligere hadde meddelt at oppfyllelse ville skje. Uttalt at en advokat ikke kan ha noe selvstendig ansvar for at hans klient oppfyller avtaler selv om advokaten har medvirket til at avtalen inngås, med mindre advokaten selv har gitt en selvstendig garanti e.l. for at avtalen skulle oppfylles. Videre uttalt at etterlevelse av bestemmelsene i de etiske regler om forholdet til kolleger tilsier stor varsomhet med å blande kritikk av kollegers opptreden og henvisning til mulig innbringelse for disiplinærmyndighetene inn i den ordinære skriftveksel mellom advokatene i saken, enten det er prosesskrift eller brev som klientene naturlig gjøres kjent med.