U bind III (Disiplinærnemnden 1983) s. 316

I en forliksklage hadde advokaten beskyldt kolleger for utroskap. Beskyldningene ble senere trukket tilbake. Advokaten ble funnet å ha opptrådt i strid med god advokatskikk. Uttalt at det i saken ikke var spørsmål om å identifisere en prosessfullmektig med oppdragsgiveren, men om en prosessfullmektig i ly av sin integritet som advokat kan fremsette grovt injurierende beskyldninger mot en motpart; beskyldninger som han så trekker tilbake når han blir konfrontert med de konsekvenser beskyldningene kan få for ham selv. I tilknytning til dette uttalte nemnden at den ikke aksepterte at en advokat i et prosesskrift beskyldte en kollega for blant annet svik uten at dette var dokumentert, for så å trekke beskyldningene tilbake.