U bind III (Oslo krets 1983) s. 451

Advokaten hadde opptrådt i strid med de etiske regler ved i to tilfeller å ha ventet i ca. ½ år med å besvare henvendelser fra en kollega. Advokaten hadde beklaget forholdet.