U bind IV (Disiplinærnemnden 1987) s. 392

Advokaten hadde opptrådt i strid med god advokatskikk ved å ha utbetalt kjøpesum for aksjer i strid med motpartens forutsetning om transport av aksjene. Uttalt at en advokat som mottar pengebeløp fra kollega under en klart uttrykt forutsetning, ikke kan disponere pengene i strid med forutsetningene selv om han anser dem som avtalestridige og urettmessige. Normalt vil advokaten, dersom han anser forutsetningene som urettmessige, måtte returnere beløpet, men i hvert fall må han beholde kontrollen over det inntil forutsetningene er oppfylt, bortfalt eller avklart på annen sikker måte.