U bind V (Disiplinærnemnda 1989) s. 182

Advokaten hadde opptrådt i strid med god advokatskikk ved å beskylde kollega for overtredelse av straffelovens bestemmelser om utroskap. Uttalt at en så alvorlig beskyldning mot en kollega må være meget velfundert før den overhodet bør fremsettes.