U bind V (Disiplinærnemnda 1990) s. 382

Advokaten ble meddelt irettesettelse for ordbruk overfor kollega. Advokaten ble ikke hørt med at ordbruken var fremprovosert av kollegaens forutgående brev og dermed berettiget.