U bind V (Disiplinærnemnda 1990) s. 401

Referert under Regler for god advokatskikk pkt. 5.3.